Regulamin Programu Partnerskiego

§1
Cel i zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Przystąpić do Programu Partnerskiego może każda pełnoletnia osoba lub firma , która zarejestruje się w programie.
 2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne i nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.
 3. Uczestnik rejestrując się w Programie Partnerskim zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane tj.:
  1. w przypadku gdy uczestnik jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej:imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz nr PESEL i nr rachunku bankowego (dla realizacji wypłat gotówkowych z programu),
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i firmy : nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP i nr rachunku bankowego.


§2
Zasady ustalania prowizji

 1. Uczestnik Programu Partnerskiego otrzymuje 6% wartości punktowej zamówienia klienta detalicznego nie uwzględniając kosztów dostawy (z wyłączeniem zamówień zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn).
 2. Każdy Uczestnik po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Programu Partnerskiego w każdej chwili może sprawdzić ilość zamówień i wysokość aktualnej prowizji.
 3. Gdy klient dokona zakupu partner otrzyma jednorazową prowizje od wartości dokonanych zakupów nie uwzględniając kosztów dostawy. 
 4. Prowizja będzie przyznawana partnerom tylko dla wejścia z bezpośredniego polecenia.
 5. Klient pozyskany przez partnera X podczas zakupów z polecenia partnera Y będzie przypisywany do partnera Y i ten otrzyma jednorazowo prowizje od wartości jego zakupów nie uwzględniając kosztów dostawy. 
 6. Klient pozyskany bezpośrednio przez sklep podczas ponownych zakupów i wejściu po poleceniu sklepu przez partnera na zawsze pozostanie klientem pozyskanym bezpośrednio przez sklep ( jednorazowe prowizje dla partnerów polecających sklep wynoszące 6% ).


§3
Wykorzystanie punktów

 1. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wykorzystane w następujący sposób:
  1. punkty zostają przeliczone na pieniądze - w walucie polskiej (PLN) i wypłacone w gotówce, minimalna kwota do wypłaty to (10PLN).
 2. Wypłata z Programu Partnerskiego realizowana jest w terminie 14 dni , na wniosek Uczestnika.Wypłaty realizowane są przelewem (koszt 0zł) lub przekazem pocztowym (koszt 5zł ponosi Uczestnik programu).
 3. Warunkiem dokonania wypłaty dla Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz dla firm posiadających osobowość prawną jest wcześniejsze wystawienie faktury VAT.
 4. Organiztor zobowiązuje się przesłać raz do roku właściwemy Urzędowi Skarbowemu oraz Uczestnikowi , który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, PIT8C.Dokument ten należy ująć w zeznaniu podatkowym składanym przez Uczestnika.


§4
Zobowiazania Partnera i Organizatora

 1. Uczestnik jest zobowiązany, we własnym interesie, powiadamiać organizatora o zmianie danych teleadresowych.
 2. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim nie tracąc uzyskanych punktów  - z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty (10PLN).
 3. Domoli.pl zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Uczestnikowi w tym wypadku zostają wypłacone uzbierane prowizje  w terminie 14 dni, z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty (10PLN).
 4. Domoli.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób (ani treści) w jaki Uczestnik reklamuje sklep.
 5. Uczestnik na prośbę Domoli.pl ma obowiązek dokonać zmiany formy (tekstów) reklamy, gdyby ta szkodziła wizerunkowi sklepu bądź była niezgodna z obowiązującym prawem.
 6. Zabrania się nakłaniania do zakupów za pośrednictwem reklam poprzez ogłaszanie w nieprzeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etykiety internetowej.
 7. Do Programu Partnerskiego nie mogą przystąpić strony zawierające treści pornograficzne, rasistowskie i inne niezgodne z polskim prawem.


§5
Akceptacja dla regulaminu i informacja o zmianach

 1. Zgłoszenie i rejestracja w Programie Partnerskim oznacza, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje zapisy regulaminu programu partnerskiego.
 2. O zmianach w regulaminie oraz zmianach warunków programu partnerskiego organizator będzie powiadamiał Uczestników za pomocą poczty email.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel