Regulamin sprzedaży premiowej

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

§ 1

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonym pod nazwą „Katalog nagród”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma ALAMO" sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, 64-100, ul. Miernicza 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000680313, NIP: 6972335688, adres strony www.domoli.pl, adres e-mail kontakt@domoli.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Sprzedaż jest prowadzona na terenie całej Polski.

4. Sprzedaż rozpoczyna się w dniu 12.06.2018 roku a kończy dnia 31.12.2018 roku.

§ 2

Zasady korzystania z Katalogu nagród

1. Aby móc korzystać z katalogu nagród należy spełnić każdy z następujących warunków:

a) Posiadać minimalną ilość punktów wynoszącą 150

b) Wybrać produkt lub produkty z kategorii - Katalog nagród.

c) Opłacić koszt wybranej przesyłki aby móc wysłać produkt/y.

2. Spełnienie powyższych wymogów gwarantuje wzięcie udziału w sprzedaży premiowej.

3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

4. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w sprzedaży premiowej, w tym prawa do produktów z Katalogu nagród.

§ 3

Produkty i zasady przyznawania punktów

1. Wszystkie produkty ze sprzedaży premiowej znajdują się w kategorii "Katalog nagród" zwane „produktami”, a każda z osobna „produktem”.

2. Punkty za które klienci będą mogli wymieniać produkty, przyznawane w następujący sposób:

a) Zapis do newslettera 100 punktów

b) Wystawienie opinii na temat zakupionego produktu 10 punktów

c) Za każde wydane 1 zł na produkty oferowane przez Alamo, klient otrzyma 1 punkt. 

3. Klient który zwraca produkt lub je reklamuje ma potrącane punkty w ilości takiej samej w jakiej je dostał w momencie zakupu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Produkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

2. Produkty przekazywane kupującym mogą się różnić wyglądem od tych wskazanych w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących sprzedaży i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń kupujących.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej produktami zakupu.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.domoli.pl

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. „a” i lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego u Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel